Integritetspolicy

Datahantering av Personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) fr.o.m. 25 maj 2018.

För att kunna erbjuda er våra tjänster behöver vi på AB Gimo Buss & Taxi registrera era personuppgifter.

Ni tillhandahåller oss på AB Gimo Buss & Taxi själva direkt eller indirekt era uppgifter genom att godkänna ett köp eller transaktion via vår hemsida men även genom att kontakta oss via besök, epost, telefon eller anmälningsformulär. All insamling av era personuppgifter som är nödvändig för att ingå ett avtal med oss på AB Gimo Buss & Taxi registreras och lagring sker enbart i syfte att identifiera er och den relation vi på AB Gimo Buss & Taxi har till er.

Alla data i vårt register används för att tillhandahålla, genomföra, ta betalt för och förbättra våra tjänster. Vi på AB Gimo Buss & Taxi kan använda era uppgifter för att informera om erbjudanden, nyheter eller undersöka hur nöjd ni är med de tjänster/varor/aktiviteter ni utnyttjat. Vi sparar er information så länge det är nödvändigt för respektive syfte.

Personuppgiftsansvarig är AB Gimo Buss & Taxi. Dina personuppgifter behandlas av vår personal på AB Gimo Buss & Taxi samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter.

AB Gimo Buss & Taxi förbinder oss att inte vidarebefordra era registrerade uppgifter till annan än våra samarbetspartners och leverantörer för att kunna utföra de uppdrag vi avtalat eller i annan utsträckning än vad som anges enligt lag.

Ni har rätt att få ut vilken information vi på AB Gimo Buss & Taxi har registrerad om er, möjlighet att korrigera eventuella fel samt begära radering av era uppgifter om de inte längre är nödvändig för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera era uppgifter.

Om ni har frågor eller om ni motsätter hur vi på AB Gimo Buss & Taxi behandlar era personuppgifter är ni välkommen att kontakta oss.

Eventuella ändringar i denna policy kommer att meddelas på vår webbplats. Denna är giltig fr o m 2018-05-25 tillsvidare.