Svenska Bussbranschens Riksförbund

Bussbranschens Riksförbund
Skicka e-post
Svenska Bussbranschens Riksförbund
08-462 06 50 08-442 72 70

Swedenborgsgatan 2
118 91 Stockholm

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. BRs 400 med­lemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser